004.0262.276895

Casă Costeni – sf. sec. al XVIII-lea

de | mart. 14, 2018

Gospodăria este compusă din casă și anexe gospodărești: șură cu grajd, găbănaș (cămară exterioară), coteț pentru porci și păsări. Casa a fost depistată pe teren în localitatea Costeni, în 1970 și reconstruită în muzeu în anul 1975. Casa a aparținut lui Hereș Ion care a trăit între anii 1807 – 1890, fiind moștenire de la părinții lui. Sub talpa casei s-a gasit o monedă cu efigia Mariei Tereza datată 1780, perioada în care a fost realizată construcția. Locuința este reprezentativă zonei din care face parte fiind compusă din: casă de locuit, tindă și cămară. Casa este ridicată pe o fundație de piatră de carieră cu pereții din lemn de fag, în tehnica bârne rotunde așezate pe orizontală, lipite cu pământ între ele și îmbinate la colțuri în ”cheutori drepte”. Acoperișul este în patru ape, cu îmbinare pe grindă având o înalțime impresionantă de 6 metri, iar învelitoarea este din paie de secară așezate prin călcare. În camera de locuit, în colțul din dreapta ușii, se află vatra – cuptorul, având o utilitate esențială în viața omului tradițional: pentru gătit, pentru încălzirea spațiului și chiar loc de dormit pe timp de iarnă pentru copii – pe prichiciul cuptorului. Referitor la sistemul de evacuare a fumului este unul de tip liber cu evacuare în tindă de unde este direcționat spre pod. Pereții sunt tencuiți pe interior pe toată suprafața, iar pardoseala este din pământ bătut. Interiorul dispune de un mobilier simplu şi funcţional: patul situat pe o latură în colțul opus cuptorului, laviţele formând un unghi drept, masa așezată central, înconjurată de scaune joase cu spătar decorat prin traforare. Specificul decorativ este dat de ruda cu ţesături – ștergare țesute la război, din cânepă și bumbac, aşezate deasupra patului; de farfuriile şi ulcioarele din ceramică, aşezate în cuiere – blidare şi de cerga de lână care îmbracă patul. Șura este datată la sfârșitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea, fiind adusă din satul Lăpuș și încadrându-se în tipologia șură cu trei încăperi. Încăperea centrală are un spațiu generos pentru a putea adăposti utilajele agricole (car, grapă, plug, moară), iar podul este destinat păstrării fânului. Lateral, construcția dispune de două grajduri pentru animalele mari (cal, vacă). Coteț, datat la mijlocul secolului al XIX-lea, este adus din satul Ungureni, structurat pe două nivele: în partea de jos adăpostește porcii, iar nivelul superior este destinat păsărilor. Găbănașul (cămară exterioară) este adus din localitatea Costeni, fiind datat în prima parte a secolului al XIX-lea. Anexa este specifică zonei din care provine, având structura asemănătoare cu a casei. Este o construcție monocelulară destinată adăpostirii uneltelor agricole, cerealelor și chiar a hainelor groase.